Nieuwsbrief Sport en Spelaccommodatie Reek

Recentelijk hebben de leden van Tv Reek de eerste "Nieuwsbrief Sport en Spelaccommodatie Reek" in hun e-mailbox ontvangen. In deze nieuwsbrief lees je meer over de voortgang van de volgende onderwerpen:

 

Welke activiteiten moeten er komen in Reek?

De werkgroep Sport en Spelaanbod zoekt uit welk sport- en spelaanbod straks in de nieuwe accommodatie moet komen. Hiervoor is het natuurlijk belangrijk om te weten wat de inwoners van Reek zelf graag zouden willen. Daarom hebben ze in de maand april een onderzoek gehouden onder de inwoners van Reek. Hierop hebben 592 Rekenaren gereageerd. Op basis van de resultaten hiervan wordt er nu bekeken of we kunnen starten met een pilot rondom walking voetbal, senioren tennis en wandelen. De resultaten van dit onderzoek worden in de volgende editie van Dorpsblad Reek gepubliceerd.

 

Hoe gaat het eruit zien?

De werkgroep Accommodatie houdt zich bezig met de vraag hoe één accommodatie voor Sport en Spel eruit zou moeten zien en waar deze zou moeten komen. De werkgroep heeft een eerste concept samengesteld van een programma van eisen. Dit concept wordt nu verder geconcretiseerd door individuele wensen van verenigingen en eventuele nieuwe partners. Het doel blijft omeen accommodatie te ontwikkelen waarin zoveel mogelijk synergie zit qua functies en waarin optimaal kan worden samengewerkt.

 

Hoe gaan we dit organiseren?

Op het gebied van Beheer, Exploitatie en Organisatie is besloten dat we straks een beheersstichting willen oprichten voor het beheer en de exploitatie van de nieuwe accommodatie. Dit is een complex vraagstuk, waarbij het gaat om afspraken over eigendomsverhoudingen, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partners. Om daarover een weloverwogen keuze te maken, worden er nu 3 exploitatie scenario’s doorgerekend.

 

Communicatie naar de inwoners

Tot slot is er een werkgroep communicatie. Deze werkgroep zorgt dat de inwoners van Reek en de leden van de aangesloten verenigingen geïnformeerd blijven over de voortgang.

 

 

 

Op de hoogte blijven van het nieuws rondom Sport en Spel Reek? Kijk op:

https://www.dereek.nl/projecten/gezamenlijke-voorziening-voor-sport-en-spel

Tennisvereniging Reek

Adres:

 

Scheenen 7

5375 BN Reek

Telefoon:

0486 476 276

E-mail:

info@tv-reek.nl

Route op Google Maps

Sponsoren

Raymond Bloemers